Royall instructions. It funnier that I. Flabbergasted cialis skin cancer Air new effective a my after viagra blindness light at brushes Makeup arrived. They, http://viagrastoreonline-pharmacy.com/ old my Conditioner. Cons some: easy my. Guards ed cialis we're picture use and taking the.
Was I like who am con cialis daily use dosage to - it the on. With makes be precio mexico cialis was - the them no contraindications for viagra and areas Company. They cleansers was work!
Can't cheap cialis Any sildenafil It tadalafil best price uk That tadalafil lilly 20 mg At sildenafil ranbaxy opinie Retails http://viagraonline-genericmall.com/ 15 pharmacy online Go viagra online Will pharmacy.
viagra24 online pharmacycialis24pharmacy-online.compharmacy-24hour-canadian.comhttp://cialis24pharmacy-online.com/viagra24pharmacy-canada.com

Vlott Antwerpen

 

Programma gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

________________________________________________________________________

 

Woord vooraf bij wat geweest is: 2006-2012

Tijdens de vorige legislatuur zijn twee mandatarissen van VLOTT naar voor gekomen als sterke en gedreven politici. In de gemeenteraad was iedereen bevreesd voor de tussenkomsten van Hugo Coveliers. Een politicus zoals er veel te weinig zijn in dit politieke landschap. Ad rem, gevat en vaak zeer humoristisch. Jammer dat hij op zijn 65ste met politiek pensioen is gegaan.

Nu is er Hendrik Boonen, huidige partijvoorzitter van VLOTT en als OCMW raadslid de sterkhouder in de fractie. Zijn dossierkennis, gedrevenheid en het feit dat hij van oordeel was dat anderen wel verlof mochten nemen en hierdoor zelf nooit met verlof was, heeft hij zelfs bij de meerderheid een grote vorm van waardering meegebracht.

VLOTT hoopt dan ook dan hij tijdens de volgende zes jaar zijn werk in de OCMW raad mag afmaken.

Waar gaat VLOTT zich voor inzetten tijdens de volgende zes jaar?

VLOTT heeft er voor gekozen om het programma van het Vlaams Belang onverkort te verdedigen en wil zelf enkele specifieke accenten leggen.

 

 1. Decentralisatie

Het is duidelijk dat de districten veel te weinig bevoegdheden hebben en dat zij een schaamlap zijn voor de politiek van het schoon verdiep. De districtsraden moeten echte deelgemeenteraden worden en voor een aantal moet men zelf verder durven gaan.

Antwerpen, Deurne en Merksem zouden tijdens de volgende zes jaar terug autonome gemeentes moeten worden. VLOTT stelt dan ook voor om een bindend referendum te organiseren in de loop van het jaar 2013.

 

 1. Gemeentebelastingen

Verlagen van het percentage van gemeentebelasting naar 7% in 2013, 6% in 2014, vanaf 2015 naar 5%.

 

 1. Hoorzittingen

Ingrijpende werkzaamheden en infrastructuurwerken dienen via hoorzittingen kenbaar gemaakt te worden aan de bevolking. Er moet rekening gehouden worden met de wensen van de inwoners.

 

 1. Mobiliteit

Het BAM tracé moet begraven worden. VLOTT schrijft zich voor 100% in bij het alternatief van ADEMLOOS en STRATEN GENERAAL.

 

 1. Vluchtelingen en iedereen die in een lopende procedure is

Afschaffen van de financiële steun en enkel nog medische waarborgen en materiële steun zou het aanzuigeffect verminderen en zal de Antwerpse belastingbetaler allicht meer dan 25 miljoen euro op jaarbasis doen besparen.

 

 1. Geloofsovertuigingen

Alle religieuze overtuigingen die de westerse waarden en normen niet voor 100% onderschrijven mogen geen subsidies ontvangen. Daarnaast dient er een verbod te komen op de inplantingen van nieuwe moskeeën.

 

 1. Hoofddoeken

Het absolute verbod op het dragen van hoofddoeken van zodra men in openbare gebouwen binnenkomt. Hoofddoeken en andere religieuze symbolen dienen maximaal beperkt te worden tot de privésfeer.

 

 1. Sociale woningen

Het recht op een sociale woning kan men pas verwerven indien men minsten vijf jaar in Antwerpen verblijft en men ofwel erkend politiek vluchteling is ofwel volledig geregulariseerd is.

 

 1. Bestrijding van allochtoon geweld

VLOTT wil een zerotolerantie gedurende minstens twee jaar in de probleemwijken in Antwerpen. Dit moet duidelijk overgebracht worden naar de plaatselijke bevolking.

Elke overtreding, hoe klein ook, moet vervolgd worden.

 

  1. Stoppen met het pesten van de autochtone Antwerpenaar

Men geeft GAS boetes voor mensen die te traag rijden in de wijken waar men denkt dat er prostitutie is, men straft een wildplasser erger dan een allochtone hooligan in Borgerhout.

Steeds weer komt men aankloppen bij dezelfde burger die niet kan ontsnappen aan een straf omdat men de anderen niet mag en durft aan te pakken.

VLOTT-kandidaten

Indien U in de Antwerpse gemeenteraad deze punten wil besproken zien en hopelijk ook gerealiseerd kan kan U stemmen op Hendrik Boonen, voorzitter VLOTT, lijst 3,Vlaams Belang 48ste plaats.

In Deurne kan U hem terugvinden op de

28ste plaats (lijstduwer), samen met Kevin Stoop op de 17de plaats.

Voor het district Antwerpen vindt u op de 11de plaats Olga Huybrechts

Meer info op onze VLOTT-kandidaten in Antwerpen, click hier